| Αρχή | Χάρτης Ιστοχώρου |

Προπαρασκευαστικό Επαγγελματικό
Σχολείο Καλών Τεχνών
Πανόρμου
Τήνου

 
 
 
 

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο   Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ
Π Ρ Ο Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Ο   Κ Α Ι   Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι  Κ Ο

Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο   Κ Α Λ Ω Ν   Τ Ε Χ Ν Ω Ν

Π Α Ν Ο Ρ Μ Ο Υ   Τ Η Ν Ο Υ

 

Αγαπητοί φίλες και φίλοι επισκέπτες, 

Με μεγάλη χαρά σάς καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου.

Σκοπός της ιστοσελίδας μας είναι να σας ενημερώσει για την ιστορία και την παράδοση του Σχολέιου και να πληροφορηθείτε για τη λειτουργία του, το πρόγραμμα σπουδών του και άλλες δραστηριότητες.

Το Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου ιδρύθηκε  με το Ν. 3136/1955, με σκοπό την εκμάθηση της  καλλιτεχνικής μαρμαροτεχνίας. Λειτουργεί στον Πύργο της Τήνου,  που απέχει 24 χιλιόμετρα από την πόλη της Τήνου.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ιστοχώρο μας και ευχόμαστε οι σελίδες του να σας φανoύν χρήσιμες.

 

Copyright © 2007
Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου